Mandø Marathon » Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Gennem året udgør havet rasteplads for millioner af trækkende fugle, og for visse arter udgør området deres overvintringsplads. Vadehavet er også yngleplads for en af Danmarks største bestande af spættede sæler.

For at beskytte og styrke denne meget specielle del af Danmarks natur,
åbnede man 16. oktober 2010, Nationalpark Vadehavet.

Nationalparken har til formål at styrke

 • Naturen
 • Kulturhistorie
 • Friluftsliv
 • Formidling og forskning
 • Erhvervsudvikling
 • International samarbejde

Fakta om Nationpark Vadehavet

 • Landets største nationalpark
 • Samlet areal: 1459 km2
 • Samlet landareal: 300 km2
 • Tidevand: 1.000.000.000 m3 vand løber gennem dybene to gange dagligt
 • 10-12 millioner fugle raster årligt i Vadehavet

Læs mere på om Nationalpark Vadehavet 

Læs mere om partnerprogrammet hos Nationalpark Vadehavet, hvor Mandø Marathon selvfølgelig også er repræsenteret.