Mandø Marathon » Øen Mandø

Øen Mandø

Mandø er med sit areal på 7,63 km2, den mindste af de tre danske øer i Nationalpark Vadehavet. Den ligger med Fanø mod nord og Rømø mod syd, og lige i hjertet af den nye Nationalpark Vadehavet.

Der er kun adgang til Mandø via Låningsvejen, en grusvej direkte på havbunden. Vejen overskylles normalt to gange i døgnet, hvilket gør adgangsforholdene til Mandø helt unikke.

Mandø by ligger i læ bag klitrækken mod vest, som beskytter øens knap 40 beboere mod det, til tider, uforudsigelige vadehav. Resten af vejen rundt, er Mandø beskyttet af et kunstigt bygget havdige. Hovedbeskæftigelsen på Mandø er landbrug og turisme.

Øen besøges årligt af op mod 80.000 turister. Hovedparten er endagsbesøgende, som transporteres til og fra Mandø, med en af traktorbusserne.