Mandø Marathon » Sådan bliver du sponsor

Sådan bliver du sponsor

Sponsor for Mandø Marathon

Vil du også være en del af de sponsorer, der igen i år støtter op om Mandø Marathon?
Skriv til kontakt@mandoemarathon.dk eller ring tlf. 4013 8025

Også for 2017 vil der være følgende sponsor-muligheder:

Løbsbladet

Løbsbladet trykkes i ca. 4.000 eksemplarer. De uddeles til løberne + omdeles til butikker, turiststeder, virksomheder mm.

Annonce i løbsbladet 32x50mm
1/2 side i løbsbladet 96x130mm
1 side i løbsbladet 195x130mm

Km-skilte langs ruten

Der er opstillet ca. 50 km-skilte på den 10,5 km lange rundstrækning. Banderne er 1,0 mtr i højden og 2,0 mtr i længden og bliver opstillet i start/målområdet.

Bandereklame i målområde A3
Bandereklame i målområde 1/2 bande
Bandereklame i målområde 1/1 bande

Øvrige sponsormuligheder

  • Der vil også være mulighed for at støtte med sponsorgaver på løbsnumre.
    Sponsorgaver er præmier, der udtrækkes på løbsnumre og de sidste par gange har der været sponsorpræmier på ca. 15%.
  • Der vil være mulighed for at opstille/leje en stand på marathonområdet.
  • Desuden vil alle vore sponsorer være at finde på vores hjemmeside www.mandoemarathon.dk
  • Endelig arbejder sponsorudvalget for 2016 med at udarbejde mere digital markedføringsmateriale. Mere information følger så snart det falder på plads.